กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Advance Cardiovascular life support (ACLS) for nurse:Guideline 2015"

โหลดเอกสาร
1.  p-3
2.  p-2
3.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000