กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)" รุ่นที่ 7 ภาคปฏิบัติ

โหลดเอกสาร
1.  p-2
2.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000