กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561

โหลดเอกสาร
1.  p-1
2.  p-4
3.  p-6
4.  p-5
5.  p-2
6.  p-3


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000