กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โหลดเอกสาร
1.  p-3
2.  p-2
3.  p-4
4.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000