กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง"จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ(From proposal to publication)

โหลดเอกสาร
1.  p-4
2.  p-3
3.  p-2
4.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000