กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่อง ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ งานจ่ายกลาง พนักงานเปลและคนงาน)

โหลดเอกสาร
1.  p-3
2.  p-1
3.  p-2


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000