กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่อง โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง(หลักสูตร 3 วัน)"

โหลดเอกสาร
1.  p-1
2.  p-2
3.  p-3


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000