กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลีกสูตร แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) หลักสูตร 10 วัน

โหลดเอกสาร
1.  p-3
2.  p-1
3.  p-2
4.  p-4


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000