กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2560

โหลดเอกสาร
1.  p-3
2.  p-4
3.  p-2
4.  p-1
เรื่อง"พยาบาลห้องผ่าตัดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ"


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000