กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 6

โหลดเอกสาร
1.  จัดกลุ่มเคมี กำหนดการอบรมภาคปฏิบัติ (ผู้เข้าอบรม)
ภาคทฤษฎี : ณ ห้องแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

ภาคปฏิบัติ : ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
กลุ่มที่ 1 วันที่ 16 – 20 มกราคม 2560 เวลา 08.00 –16.00 น.
กลุ่มที่ 2 วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา08.00 – 16.00 น.
กลุ่มที่ 3 วันที่ 6 –10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.
กลุ่มที่ 4 วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 –16.00 น.
กลุ่มที่ 5 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000