กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัยจากมหันตภัย Cyber และงานสังสรรค์ราตรีสีขาว

โหลดเอกสาร
1.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000