กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

โหลดเอกสาร
1.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000