กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเรียนเชิญแพทย์และพยาบาลร่วมงานประชุมวิชาการหน่วยมะเร็งวิทยา ประจำปี 2561 เรื่อง กิน อยู่ อย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็งยุค 4.0

โหลดเอกสาร
1.  p-2
2.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000