กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญอบรมเครือข่ายทีมแพทยืและพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการฝึกอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลชุมชน (Clinical Palliative Care for Community Nurses)

โหลดเอกสาร
1.  p-1
2.  p-3
3.  p-2
4.  p-4
5.  p-5


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000