กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000