กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปขั้นสูง

โหลดเอกสาร
1.  p-1
2.  p-3
3.  p-2


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000