กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญอบรมเครือข่ายทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการฝึกอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลชุมชน (Clinical Palliative Care for Community Nurses)

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000