กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่อสาร ประสานงานและการเจรจาต่อรอง (Communication Skills Coordination and Negotiation skills)

โหลดเอกสาร
1.  p-2
2.  p-4
3.  p-1
4.  p-3
5.  p-5


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000