กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

โหลดเอกสาร
1.  p-2
2.  p-3
3.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000