กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

โหลดเอกสาร
1.  p-3
2.  p-1
3.  p-2
4.  p-4


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000