กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบูชา พิธีสังเวยและพิธีบรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง

โหลดเอกสาร
1.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000